Quyền tác giả có được coi là di sản thừa kế không?

bởi Luật Sư X

Khi một người chết đi, những di sản của họ sẽ được thừa kế bởi những người còn sống theo những nội dung trong di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Vậy di sản thừa kế là gì, di sản thừa kế gồm những tài sản nào, quyền tác giả có được coi là di sản thừa kế không? Để giải đáp câu hỏi này, cùng tham khảo bài viết dưới đây của luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Quyền tác giả là gì?

 • Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền này phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.
  • Quyền tác giả bao gồm cả quyền nhân thân và quyền tài sản.
 • Đối tượng quyền tác giả bao gồm:
  • Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học;
  • Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

2. Di sản thừa kế là gì?

Theo quy định tại điều 612 Bộ luật dân sự năm 2015, di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Tài sản được hiểu theo quy định của pháp luật là gì? Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định như sau:

Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Mà điều 115 Bộ luật dân sự lại có quy định về quyền tài sản như sau:

Điều 115. Quyền tài sản

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Quyền tài sản đối với quyền tác giả: quyền tài sản đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
 • Quyền tài sản đối với quyền sở hữu công nghiệp: quyền tài sản đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.
 • Quyền tài sản đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Như vậy, quyền tác giả chính là một loại quyền tài sản.

3. Quyền tác giả được coi là di sản thừa kế

Như đã giải thích ở trên, quyền tác giả là quyền tài sản, và đây cũng chính là một loại tài sản theo quy định của điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015. Do đó, quyền tác giả được coi là di sản thừa kế.

Khi một người mất mà họ hiện đang có quyền tác giả đối với một tác phẩm nghệ thuật, văn học, khoa học,… thì những quyền này sẽ trở thành di sản thừa kế cho những người được hưởng di sản theo nội dung di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Cụ thể là quyền tài sản dưới đây:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm