sáp nhập

phân biệt sáp nhập và hợp nhất

Sáp nhập và Hợp nhất khác nhau như thế nào?

Trong thời buổi nền kinh tế đang ngày càng phát triển theo hướng thị trường như hiện nay. Thì thật dễ hiểu khi thấy các trường hợp cá lớn nuốt cá bé diễn ra ngày một nhiều giữa các công ty cùng ngành. Cũng có những trường hợp những công ty có cùng quy mô, cùng chung mục tiêu, tầm nhìn thì lựa chọn phương án bắt tay cùng hợp tác, cùng phát triển. Theo quy định pháp luật hiện nay, để thực hiện được