Shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển

Shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển, người mua hàng bắt đền ai?

Shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển, người mua hàng bắt đền ai?

Với sự phát triển của Internet, Facebook, Youtube, Instagram,... việc bán hàng online đã trở nên rất phổ biến. Việc giao nhận hàng thường sẽ được thực hiện thông qua bên vận chuyển trung gian do những người gọi là shipper thực hiện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển. Vậy khách hàng sẽ bắt đền ai. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ pháp

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự