Sinh con thứ ba có được hưởng bảo hiểm xã hội ?

Sinh con thứ ba có được hưởng bảo hiểm xã hội ?

Sinh con thứ ba có được hưởng bảo hiểm xã hội ?

Hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ dành cho phụ nữ mang thai và chồng có vợ mang thai. Tuy nhiên, nếu trường hợp gia đình sinh con thứ ba, vi phạm chính sách về kế hoạch hóa gia đình thì liệu có được hưởng chế độ thai sản như thường khồng? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn: 1. Sinh con thứ ba,

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự