sổ đỏ

sổ đỏ tại Hà Nội

Dịch vụ làm sổ đỏ tại Hà Nội

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( hay còn gọi là Sổ đỏ) là một trong những loại giấy tờ quan trọng chứng minh quyền của cá nhân được sử dụng đất, là một loại tài sản có giá trị kinh tế rất lớn. Bởi vậy, khi hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng, mua bán đất, giao dịch khác về đất, chủ sở hữu nên thực hiện việc đăng ký xin cấp Sổ đỏ để đảm bảo về quyền sở hữu cũng như khiến bản thân có thể an tâm hơn.

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính
sổ đỏ

Thủ tục cấp lại “sổ đỏ”

“Sổ đỏ” hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những loại giấy tờ có giá trị pháp lý vô cùng quan trọng. Nó chứng mình quyền của cá nhân được sử dụng đất, là một loại tài sản có giá trị kinh tế rất lớn. Do vậy, việc “nắm giữ sổ đỏ trong tay” là một hành động giúp cho chủ sở hữu “sổ đỏ” cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cuốn "sổ đỏ" này sẽ bị mất hay bị hỏng làm cho

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính