Tại sao công ty phải khắc con dấu?

Tại sao công ty phải khắc con dấu?

Nhà nước ta ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức được thành lập doanh nghiệp thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp. Một trong những thủ tục mà chủ sở hữu phải thực hiện sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là khắc con dấu. Vậy tại sao công ty phải khắc con dấu? Hãy đọc và tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp