Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp bảo hiểm xã hội?

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp bảo hiểm xã hội?

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp bảo hiểm xã hội?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có những thời điểm doanh nghiệp cần tạm ngừng hoạt động kinh doanh vì nhiều lý do chủ quan, khách quan. Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp bảo hiểm xã hội không? Dưới đây là nội dung tư vấn. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Nghị định 115/2015/NĐ-CP Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Nội dung tư vấn 1. Tạm ngừng kinh doanh

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự