thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là gì? So sánh hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có thời hạn.

Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động cần hiểu rõ về bản chất của loại hình hợp động sẽ ký kết. Có như vậy, người lao động mới có thể bảo vệ tối đa quyền lợi của bản thân khi làm việc. Bài viết này cung cấp một số kiến thức nhất định về loại hình hợp đồng phổ biến nhất - hợp động lao động không xác định thời hạn. Căn cứ: Bộ luật lao động năm 2012 Nội dung tư vấn 1. Khái niệm về

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động