thông tin dân sự

phiếu thông tin

Phiếu thu thập thông tin dân sự mới nhất năm 2019

Luật sư X xin được cung cấp mẫu phiếu thu thập thông tin dân sự mới nhất theo quy định của pháp luật. Căn cứ pháp lí Thông tư số 66/2015/TT-BCA   Nội dung                                                                     Mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 Tỉnh/thành                                                                 

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính