Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang công ty khác

Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang công ty khác

Bảo hiểm xã hội là loại bảo hiểm gắn liền với người lao động trong suốt độ tuổi lao động và có tính chất liên tiếp không bị gián đoạn dù cho người lao động thay đổi nơi đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên nhiều người lao động e ngại thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội khi thay đổi công ty nên đã từ chối nhiều cơ hội làm việc hấp dẫn hơn. Bài viết

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động