Thủ tục đăng kí công ty bán hàng đa cấp tại Hà Nội

Thủ tục đăng kí công ty bán hàng đa cấp tại Hà Nội

Những năm gần đây phương thức bán hàng đa cấp ngày càng thu hút người dân, do đó pháp luật về bán hàng đa cấp nhanh chóng thu hút được sự quan tâm nghiên cứu. Để hiểu hơn về điều kiện thủ tục đăng kí bán hàng đa cấp tại Hà Nội dưới đây là bài viết của Luật sư X làm rõ hơn về vấn đề này. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp