Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thủ tục liên quan đến thuế là thủ tục không thể tách rời trong hoạt động của các doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp sẽ có những thay đổi về thông tin trụ sở, số điện thoại, tài khoản ngân hàng... để phù hợp với hoạt động kinh doanh. Những thông tin này sẽ có ảnh hưởng đến thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp. Bài viết

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp