Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tại Hà Nội

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tại Hà Nội

Kinh doanh thuốc là một trong những ngành nghề kinh doanh ngày một có sức hút; đặc biệt, là ở những thành phố lớn như Hà Nội. Theo quy định của pháp luật hiện hành kinh doanh thuốc thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, bên cạnh các giấy tờ khác của một ngành nghề kinh doanh thông thường thì kinh doanh thuốc còn cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Vậy thủ tục

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp