Thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân qua Căn cước công dân

chuyển từ CMND sang CCCD

Thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân qua Căn cước công dân

Trước khi Luật căn cước công dân 2014 có hiệu lực thì việc nhận dạng và xác định thông tin công dân được thông qua bởi Chứng minh thư nhân dân. Tuy nhiên, kể từ 1/1/2016 thì Căn cước công dân cũng được dùng để định danh và nhận dạng công dân. Tồn tại song song hai loại giấy và thẻ có cùng chức năng như vậy cho nên, những người trước kia đang có Chứng minh thư nhân dân thì có thể làm thủ tục chuyển

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính