Thủ tục đăng ký tên thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký tên thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Thương hiệu là yếu tố quan trọng để người tiêu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân hay tổ chức khác nhau. Do đó, thủ tục đăng ký tên thương hiệu thực sự cần thiết để được nhà nước bảo hộ độc quyền và tránh trường hợp cá nhân/tổ chức khác sử dụng, làm giả thương hiệu của mình. Dưới đây là tư vấn của LSX về thủ tục đăng ký tên thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ theo những quy định hiện