Thủ tục đăng ký thành lập trang thông tin điện tử

Thủ tục đăng ký thành lập trang thông tin điện tử

Hiện nay, dưới sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 trên thế giới, những trang web online nhằm mục đích quảng cáo cho mọi người với một mục đích cụ thể đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, tùy vào mục đích cụ thể mà trang web ấy thể hiện thì có những loại trang web cần phải tiến hành tthủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ta và trang thông tin điện tử là một loại hình như thế. Vậy,

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp