Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. Trong quá trình đầu tư, không phải lúc nào các cá nhân cũng hoàn toàn đi theo dự tinh ban đầu. Có rất nhiều tình huống nhà đầu tư muốn thay đổi dự án đầu tư, quy mô, phạm vi đầu

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp