Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chi tiết năm 2022

bởi Trà Ly
Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chi tiết năm 2022

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì một vài lí do dẫn đến việc doanh nghiệp cần phải Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Vậy, thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có phức tập không? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Căn cứ pháp lý

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Khái niệm về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 cụ thể như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

11. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Pháp luật quy định, khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.

Điều 40 Luật Đầu tư 2020 quy định về nội dung Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

Điều 40. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Khi có sự thay đổi về một trong các nội dung này, nhà đầu tư phải nhanh chóng thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Xác định nội dung điều chỉnh trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nội dung đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan đăng ký cấp phép, nhà đầu tư có thể tiến hành thủ tục thay đổi điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình kinh doanh.

Bước 2:  Chuẩn bị hồ sơ cho việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định

Phụ thuộc vào từng nội dung điều chỉnh trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp phép mà nhà đầu tư sẽ chuẩn bị đầu mục hồ sơ riêng, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn về phần này sau khi nhận được thông tin nội dung điều chỉnh.

Bước 3:  Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc ban quản lý khu công nghiệp

Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 4: Phòng Đăng ký đầu tư tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký sẽ thẩm định hồ sơ đã nộp và thông báo thời gian trả kết quả cho người nộp hồ sơ

Bước 5: Nhận kết quả hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khách hàng trong đó ghi nhận nội dung điều chỉnh mới, trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc thay đổi, cơ quan đăng ký sẽ ra thông báo yêu cầu nhà đầu tư sửa đội lại nội dung hồ sơ.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

– Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh các nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư, các giấy tờ bao gồm:

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nếu pháp luật yêu cầu;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC nếu dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC.

Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chi tiết năm 2022
Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chi tiết năm 2022

Thay đổi tên nhà đầu tư có cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật đầu tư 2020 thì Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo Điều 40 Luật Đầu tư 2020, Tên là đầu tư nằm trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó, Thay đổi tên nhà đầu tư cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mất thời gian bao lâu?

Căn cứ theo Luật đầu tư 2020 thì việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ mất thời gian trong vòng 10-25 ngày (đối với trường hợp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nào?

Theo Điều 39 Luật đầu tư năm 2020 cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mất lệ phí bao nhiêu?

Không mất phí Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với trường hợp đăng ký qua dịch vụ bưu chính công ích, cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật sư X

Luật sư X là đơn vị tư vấn uy tín cho khách hàng về điều kiện, hồ sơ và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khách hàng hoàn toàn không cần phải mất thời gian và công sức tự làm hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chúng tôi sẽ thay mặt quý khách hàng tiến hành các thủ tục:

  • Soạn thảo các văn bản pháp lý cho công ty về nội dung cần điều chỉnh theo quy định của pháp luật và thông tin công ty cung cấp;
  • Đại diện của khách hàng thực hiện các bước để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Giám sát quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với cơ quan nhà nước những vướng mắc liên quan đến hồ sơ theo quy định của pháp luật Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Hỗ trợ các công ty trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý từ việc chính thức hóa giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Tư vấn cấp và điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư tại Việt Nam.

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chi tiết năm 2022” Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu; về các vấn đề liên quan đến Đăng ký bảo vệ thương hiệu; đăng ký lại giấy khai sinh bị mất; mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Trích lục hồ sơ địa chính; thành lập công ty ở Việt Nam; mẫu đơn xin giải thể công ty; Cấp phép bay flycam; xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu, Thủ tục cấp hộ chiếu tại Việt Nam… của Luật sư X. Hãy liên hệ hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có bắt buộc không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì đối với trường hợp khi có thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư mà không thực hiện thủ tục điều chỉnh thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức xử phạt như sau: Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Ngoài ra còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cần lưu ý khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

– Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
– Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới theo quy định:
– Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm