Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại quận Thanh Xuân

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại quận Thanh Xuân

Với cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện tối đa cho kinh tế tư nhân phát triển của Chính phủ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp được đăng ký thành lập và kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hàng năm cũng có hàng ngàn doanh nghiệp phải chấm dứt kinh doanh và giải thể doanh nghiệp. Mỗi tháng, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tới hơn 1000 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể. Trong đó, quận Thanh Xuân là

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp