Thủ tục khiếu nại hành chính

Thủ tục khiếu nại hành chính

Làm thế nào để khiếu nại một hành vi hành chính? Thủ tục để khiếu nại liên quan như thế nào? liệu có khó khăn không? Căn cứ pháp lý: Luật tố tụng hành chính 2015 Luật khiếu nại 2011 Nội dung tư vấn: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính