Thủ tục khiếu nại hành chính

Làm thế nào để khiếu nại một hành vi hành chính? Thủ tục để khiếu nại liên quan như thế nào? liệu có khó khăn không?

Căn cứ pháp lý:

  • Luật tố tụng hành chính 2015
  • Luật khiếu nại 2011

Nội dung tư vấn:

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  • Người bị khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại.
  • Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định ky luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

Trình tự, thủ tục theo điều 7 Luật khiếu nại 2011 như sau:

  • Khi có căn cứ quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính 2015
  • Nếu không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần 2 đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện ra Tòa án để giải quyết thủ tục của Luật tố tụng hành chính 2015.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bạn có thể lựa chọn hình thức trên. 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  3. Quý khách có thể đặt câu hỏi tại Livestream của LSX tại đây để được tư vấn trực tiếp nhất.

 

Từ khóa: ,