Thủ tục mở tiệm photocopy

Thủ tục mở tiệm photocopy

Hiện nay, nhu cầu sao chép thông tin để phục vụ cho công việc, học tập và nghiên cứu ngày một trở nên quan trọng, cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một máy photocopy riêng. Vì thế, các tiệm photocopy được mở ra mở ra để phục vụ nhu cầu này. Vậy thủ tục mở tiệm photocopy như thế nào? Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 60/2014/NĐ-CP  Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Nghị

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp