Thủ tục mở tiệm photocopy

Hiện nay, nhu cầu sao chép thông tin để phục vụ cho công việc, học tập và nghiên cứu ngày một trở nên quan trọng, cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một máy photocopy riêng. Vì thế, các tiệm photocopy được mở ra mở ra để phục vụ nhu cầu này. Vậy thủ tục mở tiệm photocopy như thế nào?

Căn cứ:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP 
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP
 • Văn bản hợp nhất  01/VBHN-BTTTT Nghị định 60/2014/NĐ-CP và Nghị định 25/2018/NĐ-CP  

Nội dung tư vấn:

1. Loại hình tổ chức tiệm photocopy

Về loại hình tổ chức tiệm photocopy, Nghị định 60/2014/NĐ-CP có quy định: “Cơ sở dịch vụ photocopy là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy”. Theo quy định trên, cơ sở dịch vụ photocopy có thể được tổ chức dưới một trong ba hình thức là: doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh hoặc đơn vị sử nghiệp công lập.

Như vậy, nếu bạn chỉ mở tiệm photocopy do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một hộ gia đình làm chủ; đăng ký kinh doanh tại một địa điểm và sử dụng dưới 10 lao động thì bạn nên mở tiệm photocopy dưới hình thức hộ kinh doanh. Hình thức hộ kinh doanh là lựa chọn thông minh và tối ưu nhất do thủ tục thành lập, chế độ chứng từ sổ sách kế toán khá đơn giản; quy mô gọn nhẹ, phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ và không phải kê khai thuế hàng tháng, áp dụng chế độ thuế khoán.

2. Thủ tục mở tiệm photocopy

 • Bước 1: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Điều 25 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT quy định: 

1. Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Việc khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ sở dịch vụ photocopy gửi tờ khai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Tờ khai được lập thành 02 (hai) bản theo mẫu quy định.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu quy định…

 

Như vậy, để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh đối với cơ sở photocopy, trước hết cần thực hiện hoạt động khai báo tại UBND cấp huyện theo mẫu số 13 (tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy) và  khi có thay đổi về thông tin khai báo thì cần khai báo theo mẫu số 14 (tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy) thuộc phụ lục của Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/2014/NĐ-CP.

 • Bước 2: Đăng ký kinh doanh tiệm photocopy

Theo quy định tại điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Bước 2.1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện)  nơi đặt địa điểm kinh doanh. 

Hồ sơ cần nộp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung gồm có: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); ngành, nghề kinh doanh; số vốn kinh doanh; số lao động; họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Số lượng hồ sơ chuẩn bị: 01 bộ

Bước 2.2. Chờ kết quả và nhận kết quả

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thực hiện việc xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và trao Giấy biên nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Chủ hộ kinh doanh thực hiện việc nhận giấy đăng ký hộ kinh doanh theo giấy hẹn tại bộ phận một cửa của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Bước 2.3. Thủ tục sau thành lập

Sau khi nhận kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân nộp giấy phép đăng ký kinh doanh tại chi cục thuế cấp huyện để nhận mã số thuế.

   Như vậy, để đăng ký kinh doanh tiệm photocopy bạn cần gửi hồ sơ đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện) và thời hạn là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.

 • Bước 3: Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Ngoài ra, nếu tiệm photocopy của bạn có sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu thì bạn phải thực hiện đăng ký trước khi sử dụng theo quy định tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/2014/NĐ-CP:

 • Phương thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký máy qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu quy định; bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy phép nhập khẩu máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy; Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã xác nhận đăng ký máy.
 • Thời hạn nhận kết quả đăng ký: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không được xác nhận đăng ký xác nhận tổ chức, cá nhân nhận được văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: