Thủ tục nhập tách hộ khẩu theo quy định pháp luật hiện hành

thủ tục hành chính

Thủ tục nhập tách hộ khẩu theo quy định pháp luật hiện hành

Để đảm bảo việc quản lý dân cư của một địa giới hành chính thì quản lý hộ khẩu là việc thiết yếu. Công dân cần có ý thức tự giác thực hiện việc đăng ký nơi cư trú giúp cho cơ quan nhà nước dễ dàng thống kê, quản lý nhân khẩu. Bài viết này cung cấp một số thủ tục thiết yếu cho việc nhập tách hộ khẩu nhằm giúp cá nhân, hộ gia đình dễ dàng thực hiện việc đăng ký nơi cư trú. Căn cứ: Luật cư

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính