Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở quận Nam Từ Liêm

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở quận Nam Từ Liêm

Hiện nay, bên cạnh những doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động thì số lượng các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cũng chiếm một phần không nhỏ. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như hoạt động kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp hay một số lý do liên quan đến cơ cấu, các bộ phận của doanh nghiệp...Vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh được thực

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp