Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Một trong những ý nghĩa lớn nhất của vốn điều lệ là cơ sở để xác định tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ phần của thành viên, cổ đông trong công ty. Thông qua đó làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các thành viên, cổ đông trong công ty. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hoạt động của công ty, không phải lúc nào số vốn điều lệ cũng được giữ nguyên mà phải thay đổi để phù

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp