Thủ tục thành lập Công ty ở Huyện Phúc Thọ – Hà Nội

Thủ tục thành lập Công ty ở Huyện Phúc Thọ – Hà Nội

Theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành thì toàn bộ tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào thành phố Hà Nội. Việc mở rộng địa giới hành chính này đã thúc đẩy nền kinh tế- xã hội ở các huyện và thị xã nơi đây có thêm cơ hội để phát triển, đồng thời giảm bớt sức ép về dân cư và việc làm ở nội thành thành phố.

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp