Thủ tục thành lập công ty tại huyện Mê Linh – Hà Nội

Thủ tục thành lập công ty tại huyện Mê Linh – Hà Nội

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mê Linh đã và đang hình thành một số khu đô thị mới như khu đô thị Mê Linh - Thanh Lâm - Đại Thịnh, khu đô thị Tiền Phong, khu đô thị Rose Valley, khu đô thị AIC Mê Linh, khu đô thị Cienco 5 Mê Linh, khu đô thị Tùng Phương, khu đô thị Diamond Park New, khu đô thị CEO Mê Linh, khu đô thị Hà Phong, khu đô thị cao cấp New Sunrise Hanoi,...Dự án đường sắt Hà Nội đi qua địa

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp