Thủ tục thành lập hợp tác xã

Thủ tục thành lập hợp tác xã

Hợp tác xã là mô hình kinh doanh khá khác biệt, vì đây vừa là một tổ chức kinh tế phục vụ mục đích kinh doanh, vừa là một tổ chức xã hội. Việc thành lập hợp tác xã phải được thực hiện theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Luật hợp tác xã 2012 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT Nội dung tư vấn 1. Điều kiện đăng ký thành lập hợp tác xã  Hợp tác xã là tổ

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp