Thủ tục trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng)

Thủ tục trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng)

Thủ tục trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng)

Thủ tục trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng) là việc xin cấp lại bản sao (có dấu đỏ) từ sổ gốc tại cơ quan quản lý. Hãy tham khảo bài viết này để nắm rõ hơn về Thủ tục trích lục Sổ hộ khẩu nhé! Căn cứ: Luật đất đai 2013 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Nội

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự