Thủ tục trích lục Khai tử (Giấy chứng tử)

Dịch vụ trích lục khai tử tại Hà Nội

Thủ tục trích lục Khai tử (Giấy chứng tử)

Trích lục khai tử (Giấy chứng tử) thường được những người thân của người quá cố thực hiện. Hãy tham khảo bài viết này để nắm rõ hơn về Thủ tục trích lục khai tử nhé! Căn cứ: Luật hộ tịch năm 2014 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Thông tư 15/2015/TT-BTP Khi có nhu cầu về trích lục,  hãy liên hệ với Luật sư X ngay: 0833.102.102 (Mr. Nghĩa) Nội dung tư vấn 1. Trích lục khai tử là

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính