Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời

Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời

Nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng, một trong những cách hữu hiệu nhất đó chính là quảng cáo. Tuy nhiên có rất nhiều phương tiện quảng cáo, do đó, trong phạm vi bài viết này LSX sẽ đề cập đến phương tiện quảng cáo ngoài trời. Vậy quảng cáo ngoài trời là gì? Những quảng cáo ngoài trời nào phải được cấp phép trước khi thực hiện? Thủ tục xin cấp phép quảng cáo ngoài trời

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp