Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời

Nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng, một trong những cách hữu hiệu nhất đó chính là quảng cáo. Tuy nhiên có rất nhiều phương tiện quảng cáo, do đó, trong phạm vi bài viết này LSX sẽ đề cập đến phương tiện quảng cáo ngoài trời. Vậy quảng cáo ngoài trời là gì? Những quảng cáo ngoài trời nào phải được cấp phép trước khi thực hiện? Thủ tục xin cấp phép quảng cáo ngoài trời ? 

Căn cứ pháp lí

  • Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quảng cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành

Nội dung tư vấn

1. Quảng cáo ngoài trời là gì ?

Khái niệm quảng cáo ngoài trời không được pháp luật quy định cụ thể. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng đây là phương tiện quảng cáo nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua: Billboard, pano (Bảng biển quảng cáo có kích thước lớn), các phương tiện giao thông, điểm chờ xe bus, màn hình chuyên quảng cáo,…

2. Những quảng cáo ngoài trời nào phải được cấp phép trước khi thực hiện

Quảng cáo ngoài trời bao gồm nhiều hình thức như: quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo và phương tiện giao thông. Tuy nhiên, chỉ có một số hình thức quảng cáo ngoài trời mới cần phải xin cấp phép trước khi thực hiện như: quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Những hình thức quảng cáo ngoài trời khác không cần phải xin cấp phép nhưng phải tuân thủ như điều kiện mà pháp luật quy định.

Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải đáp ứng điều kiện sau:

Điều 32. Quảng cáo trên phương tiện giao thông

1. Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.

2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

3. Thủ tục xin cấp phép quảng cáo ngoài trời

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Điều 29. Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.

7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

Đối với những quảng cáo ngoài trời cần xây dựng công trình, ngoài những hồ sơ trên phải có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng. Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo sẽ được trình bày trong bài viết sau.

Bước 2: Gửi hồ sơ và thực hiện việc quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

Điều 30. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, khi cá nhân, tổ chức muốn thực hiện việc quảng cáo ngoài trời phải xin cấp phép thì việc đầu tiên phải chuẩn bị hồ sơ đúng quy định pháp luật. Sau đó, trước khi thực hiện việc quảng cáo 15 ngày phải gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo; trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo nhận hồ sơ nếu không có ý kiến trả lời thì cá nhân, tổ chức có quyền thực hiện việc quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã thông báo, nếu không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp  tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: