thử việc nhiều lần

Có được thử việc nhiều lần với nhiều công việc khác nhau đối với cùng một người?

Cho nhân viên thử việc trước khi vào làm việc chính thức theo hợp đồng lao động là một biện pháp được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp, vừa là để không phải đóng bảo hiểm bắt buộc, vừa là để hai bên xem xét liệu nhân viên đó có phù hợp với yêu cầu công việc, môi trường làm việc của doanh nghiệp nay không. Một câu hỏi được đặt ra, có được thử việc nhiều lần với nhiều công việc khác nhau đối

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động