tiền lương

Tiền lương làm thêm giờ được tính như thế nào?

Làm thêm ngoài giờ hành chính là một hoạt động lao động nhằm kiếm thêm thu nhập cho người lao động, giúp người sử dụng lao động có một nguồn lao động đảm bảo được chất lượng mà không phải tuyển thêm nhân sự và cũng giúp giải quyết được những công việc khi cần thiết hiệu quả nhất. Tuy nhiên, việc làm thêm ngoài giờ này lại được hưởng cơ chế lương khác nhau vì những ưu điểm và phù hợp với công sức

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động