tiền sự

tiên án

Bị phạt hành chính có phải là tiền án tiền sự?

Tiền án, tiền sự được ví như một vết đen trên hồ sơ lí lịch cá nhân, có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín, gia đình và các mối quan hệ xã hội hoặc một số công việc đòi hỏi phải có phẩm chất cá nhân trong sạch. Vậy nếu từng bị phạt hành chính do vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, gây gổ, đánh bạc,... thì có phải là tiền án, tiền sự hay không? Căn cứ: Luật xử lí vi phạm hành chính năm

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính
tiên án

Bị phạt lỗi giao thông có được coi là có tiền án tiền sự?

Tiền án, tiền sự được ví như một vết đen trên hồ sơ lí lịch cá nhân, có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín, gia đình và các mối quan hệ xã hội hoặc một số công việc đòi hỏi phải có phẩm chất cá nhân trong sạch. Vậy nếu từng vi phạm luật giao thông và bị xử phạt thì có bị xem là có tiền án tiền sự hay không Căn cứ: Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 Nội dung tư vấn 1. Tiền án, tiền sự là

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính