tình tiết tăng nặng

trách nhiệm hành chính

Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ trách nhiệm hành chính

Cũng như trong pháp luật hình sự, việc đặt ra những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm do hành vi vi phạm pháp được đặt ra như là một chính sách khoan hồng của Nhà nước. Vậy nếu vi phạm hành chính, nhưng hành động nào được xem xét là tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ trách nhiệm hành chính? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Thông tư

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính

Những tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính

Vi phạm trong lĩnh vực hành chính là hành vi phổ biến và khá gần gũi trong cuộc sống chúng ta, đơn cử như lĩnh vực giao thông đường bộ. Việc xử phạt tiền vi phạm hành chính thông thường sẽ lấy mức trung bình khung hình phạt để giải quyết nhưng nếu không may có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền sẽ là kịch khung. Căn cứ pháp lý: Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Cụ thể: Các

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính