Những tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính

bởi Luật Sư X

Vi phạm trong lĩnh vực hành chính là hành vi phổ biến và khá gần gũi trong cuộc sống chúng ta, đơn cử như lĩnh vực giao thông đường bộ. Việc xử phạt tiền vi phạm hành chính thông thường sẽ lấy mức trung bình khung hình phạt để giải quyết nhưng nếu không may có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền sẽ là kịch khung.

Căn cứ pháp lý:

Cụ thể:

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hành chính được quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể như sau:

Điều 10. Tình tiết tăng nặng

1. Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng:

a) Vi phạm hành chính có tổ chức;

b) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;

c) Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

d) Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

đ) Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính;

g) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;

h) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;

i) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

k) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;

l) Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;

m) Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

2. Tình tiết quy định tại khoản 1 Điều này đã được quy định là hành vi vi phạm hành chính thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Như đã đề cập phía trên, khi không may vi phạm hành chính và có tình tiết tăng nặng trách nhiệm là điều rất đen đủi vì tình tiết tăng nặng sẽkhiến chúng ta tăng mức hình phạt hơn mức xử phạt thông thường. Đó là nguyên tắc được quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

Điều 23. Phạt tiền

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

Như vậy, trong trường hợp thông thường (Khi không có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ) thì mức khung hình phạt sẽ là trung bình khung tiền phạt.

Ví dụ: Với lỗi không có gương chiếu hậu, mức phạt đối với xe gắn máy là từ 80.000đ – 100.000đ, trong trường hợp thông thường sẽ xử phạt là 90.000đ.

 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm khi vi phạm hành chính sẽ “giúp” mức tiền phạt tăng lên kịch trần của khung tiền phạt. Ví dụ với lỗi không có gương chiếu hậu đề cập ở phía trên mà có những tình tiết tăng nặng tại Điều 910 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 nói trên như: Tái phạm, lăng mạ cơ quan … thì người vi phạm sẽ bị phạt tối đa là 100.000đ. 

 

Tham khảo:

Luật sư chuyên giải quyết vụ việc liên quan tai nạn, tranh chấp, bồi thường trong vấn đề giao thông, vận tải: 0833.102.102

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm