Tờ khai lệ phí trước bạ mẫu 02

tờ khai lệ phí

Tờ khai lệ phí trước bạ mẫu 02

Luật sư X xin gửi tới bạn đọc mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mới nhất năm 2019. Căn cứ: Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ Nghị định 20/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Nội dung tư vấn Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mới nhất - Mẫu số 02                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Mẫu số 02                                 Độc

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính