Trâu bò đi lạc thuộc quyền sở hữu của ai?

Trâu bò đi lạc thuộc quyền sở hữu của ai?

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản trong các điều kiện được pháp luật quy định đối với những tài sản vô chủ. Chẳng hạn như những tài sản không xác định được chủ sở hữu như tài sản đó có thể bị chôn vùi, lấp, chìm đắm được tìm thấy. Cũng tương tự như vậy, trâu bò - gia súc đi lạc thì tùy thuộc vào những điều kiện luật định cũng sẽ là những căn cứ để xác lập quyền sở hữu. Hãy cùng Luật sư X tìm

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự