trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc là gì? Cách tính trợ cấp thôi việc?

Nhiều người thường hay nghe nói tới cụm từ "trợ cấp thôi việc". Đây là khoản tiền thường được nhắc đến khi chấm dứt việc làm của người lao động. Vậy bản chất của trợ cấp thôi việc là gì? Trợ cấp thôi việc như thế nào? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Trợ cấp thôi việc là gì? Trợ cấp thôi việc hiểu

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc mới nhất

Việc chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, đồng nghĩa với việc người lao động sẽ được bảo vệ quyền lợi của mình do việc đã tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, một trong những khoản trợ cấp đáng quan tâm đó là trợ cấp thôi việc. Điều kiện nào thì được hưởng trợ cấp? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật lao động 2012 Luật bảo hiểm xã hội Nghị định

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc

Trong quan hệ lao động, việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa các bên là một điều hết sức bình thường khi hai bên không còn nhu cầu hợp tác với nhau nữa. Khi hợp đồng chấm dứt, người lao động sẽ được hưởng một số khoản trợ cấp như trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm. Vậy trong trường hợp nào người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thôi

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động