trụ sở

Một địa chỉ được đặt bao nhiêu trụ sở

1 địa chỉ đặt được bao nhiêu trụ sở công ty

Về mặt pháp lý, địa chỉ trụ sở của công ty là một trong 4 thông tin quan trọng nhất. Điều này được minh chứng khi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì biểu thị 4 thông tin chính bao gồm: Tên công ty, Địa chỉ, Vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật. Với vai trò quan trọng như vậy nên việc đăng ký trụ sở có ý nghĩa sát sườn đối với mỗi doanh nghiệp. Gần đây nhiều người có thắc rằng,

30 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp