Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp từ một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản giảm trừ. Tuy nhiên không phải tất cả các nguồn thu nhập đều phải nộp thuế. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp