tự ý

Tự ý nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền "cứu cánh" cho bạn sau khi nghỉ việc để trang trải cuộc sống trong khi tìm công việc mới. Tuy nhiên, không phải lúc nào nghỉ việc nào thì sau đó người lao động cũng sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc thì liệu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X để hiểu rõ vấn đề. Căn cứ:

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động