Vi phạm về quy định mang theo tiền mặt vàng khi xuất nhập cảnh sẽ bị xử lí như thế nào?

tiền vàng

Vi phạm về quy định mang theo tiền mặt, vàng khi xuất nhập cảnh sẽ bị xử lí như thế nào?

Có rất nhiều trường hợp xảy ra trên thực tế khi người xuất cảnh, nhập cảnh không nắm vững quy định của pháp luật Việt Nam nên đã mang theo số tiền nhiều hơn hạn mức quy định không phải khai báo. Và khi bị phát hiện thì họ đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Từ đó đem đến những phiền phứt không đáng có, đôi khi ảnh hưởng trải nghiệm của họ (nhất là đối với khách du lịch). Vậy nếu lỡ đã đem, hoặc

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính