Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là gì?

Nhắc đến "vốn pháp định" người ta sẽ hay nhầm với vốn điều lệ công ty. Vậy thực chất vốn pháp định là gì? Hãy tham khảo bài viết này của Luật sư X. Căn cứ pháp lý Bộ luật dân sự 2015 Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn 1. Vốn pháp định là gì? Phân tích ngữ nghĩa thì vốn pháp định sẽ được cấu tạo bởi hai phần: Vốn & Pháp định. Vốn được hiểu là nguồn tiền, tài sản tham gia

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp