Vốn pháp định là gì?

Nhắc đến “vốn pháp định” người ta sẽ hay nhầm với vốn điều lệ công ty. Vậy thực chất vốn pháp định là gì? Hãy tham khảo bài viết này của Luật sư X.

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

1. Vốn pháp định là gì?

Phân tích ngữ nghĩa thì vốn pháp định sẽ được cấu tạo bởi hai phần: Vốn & Pháp định. Vốn được hiểu là nguồn tiền, tài sản tham gia góp kinh doanh trong công ty. Pháp định được hiểu là quy định pháp luật về phần vốn đó.

Như vậy, Vốn pháp định được hiểu là một điều kiện về mức vốn mà pháp luật quy định cho doanh nghiệp phải có trước khi tiến hành đăng ký kinh doanh. Mức vốn điều kiện này sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định căn cứ vào tính chất, mức độ rủi ro của ngành nghề kinh doanh mà cơ quan có thẩm quyền ấn định mức vốn pháp định cụ thể. 

Như vậy, đối với những ngành nghề pháp luật quy định về mức vốn pháp định, thì doanh nghiệp được thành lập với vốn điều lệ không được phép thấp hơn vốn pháp định. Quy định cụ thể về vốn pháp định về từng ngành nghề được quy định trong Luật doanh nghiệp và những văn bản pháp luật liên quan, ví dụ:

  • Vốn pháp định khi thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần là 3000 tỷ (quy định tại Luật tổ chức tín dụng) 
  • Vốn pháp định kinh doanh bất động sản là 20 tỷ (quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014).

Tùy theo ngành nghề kinh doanh khác nhau mà mức vốn pháp định được đăng ký phải có giấy xác nhận bằng văn bản của ngân hàng; biên bản thỏa thuận góp vốn hoặc ký quỹ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Chẳng hạn, đối với ngành kinh doanh dịch vụ bảo vệ, doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ tại ngân hàng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 52/2008/NĐ-CP, cụ thể: 

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

2. Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ

Vốn điều lệ là khái niệm được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau:

29. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Theo đánh giá của tôi thì vốn pháp định là phiên bản nâng cấp của vốn điều lệ. Có nghĩa rằng khi thành lập công ty thì doanh nghiệp phải kê khai một số vốn điều lệ (là tổng tài sản, tiền) mà các thành viên góp hoặc cam kết góp. Tuy nhiên đối với một số ngành kinh doanh đặc thù phía trên thì vốn điều lệ phải kê khai một con số theo điều kiện đăng ký kinh doanh, có nghĩa rằng vốn điều lệ lúc đó sẽ có quy định tối thiểu bao nhiêu để kinh doanh trong ngành hàng X. Khi đó vốn sẽ được gọi là vốn pháp định. Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết:

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ thành lập công ty tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

 

 

 

Từ khóa: