Vốn pháp định là gì?

Nhắc đến “vốn pháp định“, người ta liên tưởng đến phần vốn góp theo một nguyên tắc nào đó mà pháp luật quy định của pháp luật. Vậy, thực chất vốn pháp định là gì? Quy định của pháp luật về vốn pháp luật thế nào? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn!

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Vốn pháp định được hiểu là một mức vốn tối thiểu mà pháp luật quy định cho doanh nghiệp phải có trước khi tiến hành đăng ký kinh doanh. Mức vốn tối thiểu sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Tùy vào tính chất, mức độ rủi ro của ngành nghề kinh doanh mà cơ quan có thẩm quyền ấn định mức vốn pháp định cụ thể. 

Như vậy, đối với những ngành nghề pháp luật quy định về mức vốn pháp định, thì doanh nghiệp được thành lập với vốn điều lệ không được phép thấp hơn vốn pháp định. Quy định cụ thể về vốn pháp định về từng ngành nghề được quy định trong Luật doanh nghiệp và những văn bản pháp luật liên quan, ví dụ:

  • Vốn pháp định khi thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần là 3000 tỷ (quy định tại Luật tổ chức tín dụng) 
  • Vốn pháp định kinh doanh bất động sản là 20 tỷ (quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014).

Tùy theo ngành nghề kinh doanh khác nhau mà mức vốn pháp định được đăng ký phải có giấy xác nhận bằng văn bản của ngân hàng; biên bản thỏa thuận góp vốn hoặc ký quỹ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Chẳng hạn, đối với ngành kinh doanh dịch vụ bảo vệ, doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ tại ngân hàng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 52/2008/NĐ-CP, cụ thể: 

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

Như vậy, không phải công ty nào cũng sẽ bắt buộc có một số tiền trước làm “vốn” trước khi thành lập mà tùy vào ngành nghề đặc thù thì sẽ có những mức vốn pháp định khác nhau được nhà nước hướng dẫn.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: