Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ

Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ

Cùng là vốn góp nhưng "Vốn pháp định" và "Vốn điều lệ" là hai khái niệm khác nhau nhé. Để tránh nhầm lẫn, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật dân sự 2015 Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn 1. Sự giống nhau:  Đặc điểm chung giữa "Vốn pháp định" và "Vốn điều lệ" thì chúng đều là phần vốn góp và thành viên, cổ đông đóng góp bằng tài sản của mình

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp