xác nhận sơ yếu lý lịch

xác nhận sơ yếu lý lịch

Xin xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu?

Sơ yếu lý lịch thường được sử dụng vào mục đích tuyển dụng việc làm hoặc nộp hồ sơ vào một cơ sở đào tạo, giáo dục để xác nhận nhân thân của người nộp hồ sơ. Để sơ yếu lý lịch có giá trị, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng như nhiều đơn vị đào tạo giáo dục yêu cầu mẫu sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính