Xin xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu?

Sơ yếu lý lịch thường được sử dụng vào mục đích tuyển dụng việc làm hoặc nộp hồ sơ vào một cơ sở đào tạo, giáo dục để xác nhận nhân thân của người nộp hồ sơ. Để sơ yếu lý lịch có giá trị, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng như nhiều đơn vị đào tạo giáo dục yêu cầu mẫu sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
  • Công văn số 1520/HTQTCT-CV ngày 20 tháng 03 năm của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc hướng dẫn xác nhận Sơ yếu lý lịch.
  • Công văn số 873/HTQTCT-CV ngày 25 tháng 08 năm 2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch.

Nội dung tư vấn

1. Sơ yếu lý lịch là gì?

Sơ yếu lý lịch là văn bản dùng để ghi những thông tin về nhân thân của cá nhân bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nguyên quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ lý luận chính trị, ngày kết nạp Đoàn thanh niên, Đảng cộng sản; thông tin về những người có trong quan hệ gia đình: thông tin của bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ, chồng, con; thông tin về quá trình hoạt động/ công tác…

Sơ yếu lý lịch thường được sử dụng vào mục đích tuyển dụng việc làm hoặc nộp hồ sơ vào một cơ sở đào tạo, giáo dục để xác nhận nhân thân của người nộp hồ sơ. Sơ yếu lý lịch với mục đích xác nhận chính xác nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch, đánh giá được đầy đủ và chi tiết thông tin của cá nhân đó. Vì vậy, người ghi sơ yếu lý lịch cần phải ghi chi tiết và trung thực về các nội dung khai trong sơ yếu lý lịch.

2. Xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu?

Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm nào hướng dẫn việc thực hiện xác nhận sơ yếu lý lịch. Tuy nhiên, nhu cầu xác nhận sơ yếu lý lịch của người dân ngày càng lớn. Do vậy, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn số 1520/HTQTCT-CV ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc hướng dẫn xác nhận Sơ yếu lý lịch. Nội dung công văn như sau:

  • Hiện nay, yêu cầu xác nhận Sơ yếu lý lịch của người dân là rất lớn. Tuy nhiên, do chưa có văn bản hướng dẫn về việc xác nhận nên Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện không thống nhất, có nơi xác nhận đăng ký thường trú, có nơi xác nhận chữ ký của người khai lý lịch, cũng có nơi chỉ đóng dấu của Ủy ban nhân dân mà không có nội dung xác nhận…

  • Đặc biệt, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực còn nhận được phản ánh của báo chí và một số địa phương về việc một số Ủy ban nhân dân cấp xã đã xác nhận vào Sơ yếu lý lịch của công dân với nội dung “không chấp hành pháp luật, chủ trương của Nhà nước” do những hộ gia đình này không nộp đầy đủ các khoản thu của địa phương. Nội dung xác nhận này đã làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch.
  • Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, trong thời gian chưa ban hành đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân”.

Mặc dù đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Công văn trên cùng với Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch nhưng qua theo dõi công tác về chứng thực và phản ánh của báo chí cho thấy, việc chứng thực chữ ký trong Sơ yếu lý lịch của công dân được thực hiện không đúng quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch. Do vậy, để khắc phục tình trạng trên, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn số 873/HTQTCT-CV ngày 25 tháng 08 năm 2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch. Theo đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực “đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo đến tất cả các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn (gồm Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng) tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định… của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại Mục 3, từ Điều 23 đến Điều 26 Nghị định 23/2015/NĐ-CP”.

Theo tinh thần của các công văn trên thì:

  • Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại Mục 3, từ Điều 23 đến Điều 26 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch.
  • Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng.

Ngoài ra, theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP việc chứng thực chữ ký trong Sơ yếu lý lịch còn có thể được thực hiện bởi Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Khoản 3 Điều 5).

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về luật sư Hành chính tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

 

 

Từ khóa: , ,